هیچ کس حق ندارد درباره شما قضاوت کند 

 

چون هیچ کس دقیقا نمی داند چه بر شما

 

گذشته است

 

شاید مقداری از سرگذشتتان را شنیده باشد

 

اما هرگز آنچه در قلب خود احساس کرده اید

را حس نکرده است

/ 0 نظر / 2 بازدید