گاهی اونقدر خدا زود به خواسته مون جواب میده که باورمون نمیشه از طرف اون بوده
اینجاست که میگیم عجب شانسی آوردم . . .

/ 1 نظر / 16 بازدید
یک نفس

شانس نام مستعار خداست انجا که نمیخواهد امضایش پای داده هایش باشد[گل]