سنگ

 

سنگ را انداخت

افتاد به روی عدد چهار

شروع کرد به پریدن

یک ,دو,سه,چهار و پنج

پایش رفت به روی خط چهار

سوخت...

دنیا همین است

سنگ که بزنی کسی را

جوابش را خواهی دید...

/ 0 نظر / 7 بازدید