موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن:

1- آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا "به تو" بخندند .

2- آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا "با تو" بخندند.

/ 0 نظر / 5 بازدید