حالم بد استحالم بد است حالم بد است ای مردم، از رفتارهایتان حالم بد است،

از طرز رانندگی‌تان،

از صف‌های صد شاخه‌تان،

از هجوم تاتارگونه‌تانبه جعبه خرما یا شیرینی خیرات شده،

از برخورد و نگرش‌تان نسبت به جنس مخالف،

ازداشتن غیرت‌های بی‌مورد راجع به خواهر و مادرتان و بی‌غیرتی محض راجع به عزیزاندیگران،

از تحلیل‌های سیاسی و اقتصادیتان در تاکسی،

از رد و بدل کردن بلوتوث‌های غیراخلاقی ،

از زیر پا گذاشتن حریم خصوصی دیگران،

از آشغال ریختنتان در خیابان،

 از یکی نبودن حرف وعملتان،

از تعارف‌های بی‌موردتان،

از غیبت کردن‌های کثیرتان،

از تغییرنظرهای یک ساعته‌تان،

از بی تفاوتی‌تان نسبت به کودکان کار،

از جو حاکم بر ورزشگاه‌هایتان،

از عشق‌های یک شبه‌تان،

از چاپیدن یکدیگرتان،

از قسم‌ها و دروغ‌های بی‌حد و حصرتان، 

از ذوب شدنتان در فرهنگ غرب وفراموش کردن زبان مادریتان،

از رفتارهایتان در پاتایای تایلند و آنتالیای ترکیه،

از عدم رعایت نظافت شخصی‌تان،

از فروختن شرفتان به قیمت یکسال محصولات شرکت ساندیس،

از مدرک‌گرا بودنتان،

از کلاس گذاشتن‌های بی موردتان،

از نژاد پرستیتان،

از خواب دوهزار و پانصد ساله‌تان،

از قسطی خریدن بنزتان برای فخرفروشی،

از رقصیدنتان در مهمانی با روسری،

از خوردن مشروب بعد از اقامه نماز و….

از کجا بگویم از چه بگویم که حالم بد است ، خیلی هم بد است

/ 0 نظر / 17 بازدید