با هیچکس بر سر باورش نمی جنگم
خدای هر کس همان است که در درون او با وی سخن می گوید

 

/ 0 نظر / 6 بازدید