دلگیرم از مرغ هایی که دانه خوردنشان پیش ما بود؛

و حالا برای دیگران تخم می گذارند؛

ولی می دانم روزی؛

بوی کباب شدنشان به مشامم می رسد ...!

/ 0 نظر / 16 بازدید