گر نگهدار من آنست که من میدانم
شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد
/ 2 نظر / 19 بازدید
یک نفس

واقعا زیبا بود در برخورد سنگ و شیشه این سنگ است که میشکند اگر خدا بخواهد