فرشته ی مهربان

 

آنگاه که؛دوازدهمین زنگ نیمه شب
نواخته میشود؛
درانتظارپایان شادی هایت نباش
بدان که هیچ دری بروی توبسته نخواهدشد.
زیرا دراین قصه برخلاف قصه سیندرلا...
خداوند؛فرشته ی مهربان توست

/ 1 نظر / 19 بازدید
ققنوس

خیلی زیبا بود و پر مفهموم