نعمت های خداوند

 

 

 

نعمتهای خداوند همیشه برف و باران و نور نیست ..

گاهی خداوند عزیزانی را بر ما نازل می کنداز جنس آسمان و به زلالی باران

خدایا به خاطر عزیزانی که به من بخشیدی از تو ممنونم

/ 1 نظر / 20 بازدید
یک نفس

و عجب نعمتی هم هست خیلی خوبه