سخت است حرفت را نفهمند،

سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،

حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد

وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،

اشتباهی هم فهمیده اند.

/ 2 نظر / 22 بازدید
یک نفس

فوق العاده بود شما چه وبلاگ زیبایی دارین